Psykisk ohälsa i morgonsoffan

psykisk-ohälsa-stockholm

Jag låter ofta nyheterna vara på på tv:n under morgonen. Denna morgon var det SVT:s Morgonstudion jag lyssnade till i bakgrunden. Då psykisk ohälsa är en benämning som jag alltid intresserar mig för var det kanske inte så konstigt att jag spetsade öronen när jag hörde att just det ämnet togs upp under en intervju. Att min vän, kollega och stora förebild Britta Alin Åkerman från NASP (nationellt centrum för suicidprevention och forskning) var experten under intervjun gjorde inte saken mindre intressant. Medverkade gjorde också Ångestpodden som jobbar mycket med att bryta stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och självmord. Intervjun belyser den psykiska ohälsan hos 90-talister och unga i dagens samhälle. Detta är så otroligt viktigt att prata öppet om.

suicid-prevention-yam
Fler och fler ungdomar mår psykiskt dåligt. Det är viktigt
skolor och organisationer tar detta på största allvar.

Påverkande faktorer till psykisk ohälsa

Britta tar upp flera faktorer som tros vara orsaker till den försämrade psykiska ohälsan med exempelvis stress, ångest och depressioner som följd. 

 • Det är svårare att skaffa sig en bostad nu än det var tidigare
 • Det krävs ofta mer av en person att få ett arbete nu förtiden, Det ställs större krav och konkurrensen har ökat
 • Skolan saknar ofta resurser att hjälpa de elever som behöver extra hjälp. Det läggs idag mer ansvar i studierna på eleverna där de ofta får söka information på egen hand
 • Skolor saknar resurser till att hjälpa elever som behöver stöd
 • Förut jämförde man sig kanske mest med de i skolan och de som bodde i ens närhet. Nu jämför vi oss överväldigande mycket med allt och alla inom sociala-medier. Många ser den ouppnåeliga lyckan genom sin skärm, detta skapar stark stress hos många.

Vad kan jag göra när någon i min närhet mår dåligt?

Så vad ska vi göra för att bryta detta? Något av det viktigaste man kan göra är att ta sig tid att lyssna på ungdomarna och människor runtomkring oss. Just detta och mycket mer går vi igenom på våra utbildningar om suicid prevention.

En kort men viktig sammanfattning vad man kan göra om någon verkar må dåligt:

 • Våga fråga om du misstänker att någon mår dåligt.
 • Våga lyssna till vad personen känner och upplever.
 • Våga stanna kvar hos personen och visa att du bryr dig.

Viktigt med kunskap till alla våra ungdomar

Fler och fler får upp ögonen och öronen för hur viktigt detta är att jobba med. YAM (youth aware of mental health) som just nu pågår inom hela Stockholm län genom Karolinska Institutet är ett forskningsprojekt som jag verkligen tror på kan förbättra den psykiska hälsan på långsikt. Fler och fler kommuner runt om i Sverige har redan börjat implementera denna utbildning i sina högstadieskolor. Genom utbildningen som pågår under fem lektionstimmar fördelat under tre veckor får elever kännedom och träning i att påverka och förbättra sin psykiska hälsa. Ämnen som tas upp är stress, att hantera problem, vad en depression innebär, att självmordstankar inte är så ovanligt, hur man med små knep kan förbättra hur man mår i vardagen, hur man kan hjälpa en vän genom att vara en bra lyssnare och framförallt vilken hjälp som finns att få.

Var kan du vända dig när du eller någon du känner mår psykiskt dåligt.

 • Mind självmordslinjen – www.mind.se
 • Bris – www.bris.se
 • Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP – www.bup.se
 • Ungdomsmottagningar, UMO – www.umo.se
 • Skolsköterskan, skolkuratorn och skolpsykologen kopplade just till Din skola

Inte nog med att detta viktiga ämne togs upp under morgon tv:n. Ett tips är att även titta på SVT:s Ekdal och Ekdal avsnitt om psykisk ohälsa. Där tas det upp att antalet tunga psykiatriska diagnoser är i stort sett kontant, medan så kallad lättare psykisk ohälsa ökat dramatiskt på senare tid. Ångest, stresstillstånd, utmattning och depressioner drabbar allt fler människor i Sverige och västvärlden. Vad beror det på, vilka följder för det för individen och samhället och vad kan vi göra åt det?

Related Posts

Leave a Reply