HLR-utbildningar

Utbildning i Hjärt & Lungräddning (HLR) för dig som vill vara beredd på det ofattbara.

HLR Utbildning i Stockholm, Göteborg och övriga delar av landet. Vi följer alltid tydliga pedagogiska ramar. Arbetar du på kontor, med barn eller kanske i industrin? Är du som chef mån om att dina anställda kan rädda liv när det ofattbara händer. Vi har anpassat våra kurser för verkliga behov på er arbetsplats.

hlr-utbildning

HLR Vuxen

HLR utbildning där du lär dig hantera ett hjärtstopp och avhjälpa ett luftvägshinder.

barn-hlr

HLR Barn

Hantera ett barns hjärtstopp och kvävningar om de sätter i halsen.

hlr-med-hjartstartare

HLR & Hjärtstartare

Hjärt & Lungräddning i kombination med hjärtstartare.

hlr-forsta-hjalpen

HLR & Första hjälpen

Hjärt och lungräddning & hantera och stoppa kraftiga blödningar.

utbildning-blaljus-goteborg

För blåljuspersonal

Denna kurs är anpassad för er som arbetar i ett livräddande yrke. Polis, ambulans, räddningstjänst.

forelasning-hlr

Föreläsning för större grupper

Vi på Merpuls håller ofta föreläsningar för större grupper inom livräddning. Vi anpassar våra föreläsningar efter era önskemål

HLR-utbildning Vuxen

Att rädda liv handlar om att snabbt våga kliva fram och hjälpa till. Ett snabbt beslutet om att påbörja hjärt-lungräddning är avgörande. Hjärt-lungräddning (HLR) behöver komma igång snabbt! Vid ett hjärtstopp avstannar blodcirkulationen i kroppen och den drabbade blir genast medvetslös och slutar andas inom några sekunder. Därefter drabbas alla kroppens celler av syrebrist. Allvarligast är när hjärnan och hjärtat drabbas av syrebrist. Dessa organ klarar sig bara ett fåtal minuter utan syre innan livshotande skador uppstår. I utbildningen Vuxen HLR får du kunskaper i hur du ska agera de första viktiga minuterna efter ett hjärtstopp. Kroppen måste syresättas och du måste hjälpa hjärtat att pumpa runt blodet. Du lär dig även att skilja på delvis och totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person.  HLR-utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs. Branschen rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till varannat år. Utbildningen blandar teori, praktik & öppet diskussionsforum.   Vi håller alltid HLR utbildningen i Stockholm & Göteborg på plats hos er!

Innehåll HLR utbildning – vuxen

 • Varför hjärt-lungräddning?
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Information om hjärtstartare

Tidsåtgång & deltagare

 Utbildningen omfattar 2 timmar och kan ta 12 deltagare/tillfälle.

HLR-utbildning Barn

Hur ska man agera om ett barn sätter i halsen och plötsligt slutar att andas? Detta och mycket mer går vi igenom i utbildningen Barn-HLR. Hjärt-lungräddning (HLR) måste genast påbörjas då ett barn drabbas av ett plötsligt andnings och/eller ett hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp avstannar blodcirkulationen i kroppen och barnet blir genast medvetslös och slutar andas inom några sekunder. Vid ett andningsstopp tar det endast ett par minuter tills att hjärnan drabbas av obotliga skador och att hjärtat slutar att slå. Detta kan snart leda till livshotande skador. Vanligaste orsaken till hjärtstopp hos barn är att de fått ett främmande föremål i luftstrupen som tex en matbit eller en mindre leksak. Därför läggs även mycket av fokus på utbildningen till att behandla ett luftväggsstopp. I Barn-HLR utbildningen ges kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp till spädbarn och större barn mellan 0-14 år. I utbildningen lär du dig att hantera ett hjärtstopp. Du lär dig skillnaden mellan delvis eller totalt blockerad luftväg. Du lär dig teoretisk och praktiskt att behandla ett stående och liggande barn med totalt luftvägsstopp genom buk stötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vi går igenom hur och varför man lägger ett barn i stabilt sidoläge. Under utbildningen fokuserar vi på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner. Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda livet på barn. Inför utbildningen krävs det att man läst igenom en kursbok i Barn-HLR. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år. Vi kommer ut till ert företag och håller Barn – HLR utbildningen i Stockholm & Göteborg på plats hos er!

Innehåll HLR utbildning barn

 • Handla på en olycksplats
 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
 • Kedjan som räddar barn
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Mun till mun andning vid andningsstopp
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

Tidsåtgång & deltagare

Utbildningen omfattar 3 timmar och kan ta 12 deltagare/tillfälle.

HLR-utbildning & Hjärtstartare

Våga att snabbt ta beslutetet om att påbörja hjärt-lungräddning. Med en hjärtstartare är överlevnadschansen hela 75%! I utbildningen HLR & hjärtstartare ges kunskaper i livräddande första-hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Med HLR ”köper” vi oss tid tills att en hjärtstartare kommer till platsen. Vi håller manuellt igång cirkulationen och syresättningen. Forskning och statistik visar tydligt att tiden tills att en hjärtstartare börjar användas är en avgörande faktor i chansen att överleva ett hjärtstopp. Kan man koppla upp en hjärtstartare inom 3 minuter så har man ca 75% chans till överlevnad. Idag överlever ca 10% som drabbas av hjärtstopp. Hjärtstartarens uppgift är att med hjälp av två elektrodplattor som placeras på kroppen göra en analys av hjärtat. Med enkla instruktioner från en hjärtstartare uppmanas du att agera på dess kommandon. Vi lär dig hantera en hjärtstartare och hur du bäst agerar på dess instruktioner. Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år. Vi tar med all utrustning till ert företag i Stockholm & Göteborg och håller utbildningen hos er!

Innehåll HLR & Hjärtstartare

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Tillägg hjärtstartare

 • Information om hjärtstartare
 • Demonstration av hjärtstartare
 • Genomgång av hjärtstartare
 • Säker användning av hjärtstartare
 • Hantera hjärtstartare på ett tryggt och säkert sätt
 • Övning

Tidsåtgång & deltagare

Utbildningen omfattar 3 timmar och kan ta 12 deltagare/tillfälle.

HLR & Första hjälpen

Hur ska man agera, handla och prioritera då någon plötsligt drabbas av en oförutseddhändelse? Det kan handla om en olycka där någon skadas eller ett sjukdomsfall där din hjälp kan vara avgörande för att lindra och rädda liv.utbildningen HLR och första hjälpen får deltagaren lära sig grundläggande hjärt-lungräddning (HLR). Vi går igenom hela innehållet på utbildningen Vuxen-HLR.   L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock) är principen vi använder för att göra prioriteringar på en skadad eller sjuk person. Vi går igenom hur vi behandlar några olika typer av skador och blödningar samt några allvarliga och akuta sjukdomstillstånd. I utbildningen ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom buk stötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vi går igenom hur och varför man lägger en person i stabilt sidoläge. Under utbildningen fokuserar vi på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner. Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år.

Utbildningen hålls i era lokaler med vår utrustning.

Innehåll HLR & första hjälpen

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Information om hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Tillägg första hjälpen

 • Vilka olycksfallsrisker finns hos er?
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • L, Livsfarligt läge (Bedöma läget. Avlägsna faran eller eventuellt flytta person från livsfarligt läge)
 • A, Andning (Skapa öppen luftväg, åtgärda luftvägsstopp och andningsstopp)
 • B, Blödning (Kontrollera och stoppa blödningar)
 • C, Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Ta hand om olika skador
 • Övning på förbandsläggning
 • Ta hand om olika sjukdomstillstånd
 • Tillämpade övningar

Tidsåtgång & deltagare

Utbildningen omfattar 3,5 timmar och kan ta 12 deltagare/tillfälle.

Utbildning för blåljuspersonal

Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel sjukvårdspersonal, räddningspersonal, polis, väktare eller dylikt. I denna utbildning ingår även situationsanpassad träning.

Innehåll Utbildning för Blåljuspersonal

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Trygg och säker genomgång av hjärtstartare med situationsanpassade övningar
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Tidsåtgång & deltagare

Utbildningen omfattar 4 timmar och kan ta 6 deltagare/tillfälle.

Föreläsning för större grupper

Vi på Merpuls erbjuder anpassade föreläsningar för större grupper inom livräddning.