Suicidprevention

Utbildning i Suicid-prevention. Lär dig hur du ska agera när någon i din närhet mår dåligt.

Närmare 1600 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Detta är vanligt i alla åldersgrupper och hos båda könen. Vi måste gemensamt våga prata mer öppet om detta, det är först då vi kan få fler att inte välja att ta sitt liv och istället fortsätta leva.

AOSP

AOSP-A

YAM

MHFA