Så här jobbar vi på Merpuls

Vi på Merpuls har hållit i över 180 utbildningar. Vår pedagogik är beprövad och uppskattad av våra kunder. Med erfarenhet från det verkliga livet vet vi vad som händer i stressade situationer och vad som är viktigt att tänka på. Vår mix av teori och praktik och en stund för frågor ger er den optimala kursen. Efter ett par dagar när informationen har satt sig så kan det dyka upp nya funderingar. Av den anledningen har vi fri mail-support för alla våra kursdeltagare. Vi är så självsäkra på att ni kommer att bli nöjda med våra utbildningar och skulle ni mot förmodan inte vara det så betalar vi självklart tillbaka hela kursavgiften.

  

Merpuls använder sig av beprövad pedagogik

Instruktörerna som möter er som kund har alla minst 10 års arbetserfarenhet och kunskap inom räddningstjänst. Denna erfarenhet och kunskap ligger sedan som grund till att följa de riktlinjer som HLR-rådet och NASP-Karolinska (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) rekommenderar. Vi jobbar med tre steg för att alltid ge deltagarna en proffsig och givande utbildning. Teori, praktik och utvärdering.

Teori

Vi lägger stor vikt i att allt vi säger i varje teoretisk del ska vara förklarande och givande för den som mottar informationen. Instruktören tar även upp verkliga händelser och erfarenheter som är intressanta i samband med det ämne som utbildningen berör. Hela gruppen som är med ska känna sig trygga, delaktiga och sedda samt känna att det finns utrymme att få ställa alla frågor och funderingar de kan tänkas ha. I teorin lägger vi grunden till att gå vidare till de praktiska momenten.

Praktik

Teori varvas med praktik för att få en levande utbildning. Deltagaren ska alltid känna att denna fått prova på att öva de moment som vi går igenom. Vissa moment repeterar vi flera gånger om för att det verkligen ska sätta sig. Viktigt att påpeka är att deltagarna alltid har tillgång till en egen övningsdocka när vi övar de olika momenten i HLR. Under våra utbildningar om självmordsprevention blandar vi teori med olika former av rollspel och samtalsteknik. Detta ger en verklig känsla av hur det skulle vara att hamna i en situation med en person som överväger att ta sitt eget liv. 

Fri support

Avslutningsvis samlas vi för återkoppling och utvärdering. Där får ni möjlighet att ställa de frågor och funderingar ni känner att ni inte förstått eller fått svar på. Vi vet att det ofta dyker upp frågor en tid efter kursen. Av den anledningen har vi fri mail-support för er som har gått utbildningen. 

100% nöjd garanti

Genom utvärderings-enkäter tar vi till oss av era synpunkter på kursen och instruktörerna. Är det något vi bör förtydliga till nästkommande utbildning så gör vi det. Detta arbetssätt har gjort att vi nu håller en så hög standard i våra utbildningar att vi vågar utlova en nöjd-kund garanti till våra kunder. Är ni som kund missnöjd efter utbildningen ni beställt så behöver ni inte heller betala för den.