Första person till en trafikolycka? Vad ska du göra först?

Trafikolycka - först på plats

Inom Storstockholms brandförsvar jobbar vi ständigt med att bli bättre och bättre på att hantera olyckor för att kunna rädda människor, egendom och miljö. Just nu tränar vi oss extra mycket i att hantera trafikolyckor. Målet är att vi ska höja oss och därmed bli ännu snabbare och säkrare på att hantera en allvarlig trafikolycka. På min brandstation som ligger på Kungsholmen är vi alltid 8 brandmän och befäl i tjänst. När vi får larm om  en trafikolycka lämnar vi alltid brandstation med två bilar, en släck/räddningsbil med fem personer i och en stegbil med tre personer i. Alla dessa ska veta vilken viktig roll de har när de kommer fram till trafikolyckan. Vi jobbar med säkerheten både runt oss själva för att inte bli påkörda eller skada oss på annat vis och för alla trafikanter och de drabbade i själva trafikolyckan. Vi läser olyckan hur den ser ut och gör därefter prioriteringar för hur vi snabbast ska få ut de med mest allvarligt skadade ur bilarna. Vid en trafikolycka kan bilar bli ordentligt tilltygade och hopknycklade. Bilarna kan också volta runt och landa på taket eller på sidan. Vi måste alltid stabilisera bilen så att skadorna på patienterna inte förvärras samt att inte heller vi ska skadas när vi kryper in i en bil.

Vi gör därefter bedömningar över vilka skador patienterna i trafikolyckan verkar ha. Detta sker givetvis i samråd med ambulanssjuksköterskor när dessa är på plats.

Därefter behöver vi även bestämma av hur vi ska ta ur patienter ur bilen/bilarna. Ibland kan det krävas att man klipper bort tak och trycker isär bilen med våra starka hydralverktyg . 

Detta är många gånger en krävande och svår arbetsuppgift där vi alla måste vara väldigt samspelta för att ge bästa möjlighet till att rädda liv.

trafikolycka-ovning
Med kraftfulla verktyg klipper och bänder vi upp bilen för att komma åt personen i nöd.

Vad ska du göra om du är först på plats vid en trafikolycka?

 • Närma dig med försiktighet. Slå på varningsblinkers på din bil för att uppmärksamma medtrafikanter på att något har hänt.
 • Stanna bilen en bit ifrån trafikolyckan så att bilister tidigt kan varnas innan de kommer nära trafikolyckan.
 • Ta dig ur din bil med STOR försiktighet så du inte blir påkörd.
 • Tänk på att skydda dig så bra som möjligt genom att exempelvis gå i diket mot olyckan.
 • Larma 112 så snart som möjligt. Larmoperatören kommer ställa frågor om vad det är som hänt. Hur många bilar som är inblandade i olyckan och vilka skador personerna i olyckan verkar ha.
 • Fram till nu har du gjort jättebra saker som kan göra skillnad på liv och död för de inblandade. Har du lite mer mod och kunskap kan du nu närma dig bilarna och hjälpa dem som vart med om olyckan. Ta hjälp av andra som också stannat för att hjälpa till.
 • En person som stannat för att hjälpa men som verkar otrygg i att gå fram till trafikolyckan kan du skicka i väg med en varningstriangel och gärna ficklampa för att varna andra trafikanter.
 • Nu kikar du in i bilen. Gärna från framrutan så de skadade slipper vända sig om mot dig.
 • Fråga om hur de mår. Säg att du är där för att hjälpa dem och att du larmat 112.
 • De som svarar dig kan du direkt förstå att de andas och lever, såklart kan de ändå vara alvarligt skadade men det är ändå ett gott tecken.
 • De som inte svarar dig ska du ta dig fram till först om detta är möjligt.
 • Se till att personen får en öppenluftväg genom att försiktigt böja huvudet uppåt och bakåt. Kontrollera om personen andas normalt nu. Om ja håll om möjligt kvar huvudet i detta läge eller be någon annan hjälpare att göra detta.  Är du ensam så ta ut personen och lägg hen i stabilt sidoläge på marken så att du sedan kan fortsätta till de andra drabbade.
 • Om någon person inte andas trots att du skapar en öppenluftväg så måste du försöka få ut denna person från bilen så fort som möjligt. Om detta går bör någon snarast starta HLR på denna person utanför bilen.
 • När dessa steg är gjorda så kan du fokusera på eventuella blödningar. Stoppa dessa med att be personen lägga tryck på direkt över såret. Alternativt att du själv läger tryck på. Sätt sedan på ett förband som trycker tillräckligt på såret så det slutar blöda.
 • När dessa livsviktiga punkter är åtgärdade så handlar det mycket om att hålla de skadade och drabbade trygga och lugna. Använd filtar och jackor för att värma. Var en medmänniska genom att visa att du bryr dig och lyssna på de som behöver prata om vad som hänt.

Efter en händelse som denna kan det vara bra att själv få bli omhändertagen och att få berätta om sin upplevelse, glöm alltså inte att ta hand om dig själv också.

Related Posts

Leave a Reply